پربازدید

ویدیو

کووید-19

ملاقات با مدیریت جنرال موتورز حاصلی نداشت

سیاستمداران انتاریو و کانادا از ملاقات با مدیریت جنرال موتورز دست خالی برگشتند. 

ناودیپ بینز Navdeep Bains وزیر توسعه اقتصادی کانادا در دیترویت آمریکا با مری بارا مدیرعامل جنرال موتورز دیدار کرد و داگ فورد نخست وزیر انتاریو نیز با مارک ریوس پرزیدنت این کمپانی، اما نتیجه ای حاصل نشد و مدیریت جنرال موتورز تاکید کرد که تصمیم خود مبنی بر تعطیل کردن تجمع جنرال موتورز در اوشاوا در سال 2019 را تغییر نخواهد داد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=88420بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19