پربازدید

ویدیوکووید-19

مقررات جدید برای کمپانی های حل و فصل بدهی

از اول جولای 2015، مقررات جدیدی برای نحوه عمل کمپانی های ارائه دهنده سرویس به بدهکاران به جریان افتاد.

طبق مقررات جدید، این کمپانی ها که در عرصه Debt Settlement کار می کنند، نمی توانند تا قبل از آنکه فرد بدهکار شروع به پرداخت بدهی های خود به طلبکار کند، از وی حق الزحمه دریافت کنند. علاوه بر این، بر حق الزحمه آنها نیز حد و حدودی حاکم است.

مقررات جدید همچنین حکم می کند که بین فرد بدهکار و کمپانی های حل و فصل بدهی، باید یک قرارداد شفاف به امضا برسد.

در صورتی که کمپانی مربوطه، مقررات جدید را رعایت نکند، لایسنس او ابطال خواهد شد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19