پربازدید

ویدیو

کووید-19

مقدار واکسنهای به دور ریخته شده در کانادا

کانادا حداقل یک میلیون دوز واکسن را دور ریخته است. منقضی شدن تاریخ مصرف، صدمه دیدن شیشه های واکسن یا سرنگ و به زمین افتادن آنها از جمله دلایل دور ریخته شدن این واکسنها بوده.

کانادا هم اکنون نزدیک به ۶.۵ میلیون دوز واکسن ذخیره دارد و تاکنون ۶.۴ میلیون دوز از طریق برنامه COVAX به کشورهای دیگر اهدا کرده.

خبرگزاری کندین پرس از وزرای بهداشت و درمان کلیه استانها و قلمروهای کشور خواسته بود که بگویند چه مقدار واکسن را به علت انقضای تاریخ مصرف و یا به دلایل دیگر به دور ریخته اند. بعضی از وزرا در ضرب الاجل تعیین شده به این سؤال پاسخ نداده اند. وزیر بهداشت انتاریو از دادن هرگونه اطلاعات خودداری کرده، و یوکان و پرنس ادوارد آیلند فقط تعداد واکسنهای تاریخ مصرف گذشته را اعلام کرده اند.

اما بر اساس اطلاعاتی که از استانها و قلمروهای دیگر دریافت شده حداقل یک میلیون و شانزده هزار دوز واکسن به دور ریخته شده. این تعداد برابر است با تقریباً ۲.۶ درصد کل واکسنهای ارسال شده به استانها و قلمروهایی که به این سؤال پاسخ داده اند.

واکسیناسیون عمومی علیه ویروس کرونا در کانادا از تابستان گذشته شروع شد. مقدار دور ریخته شده در هر استان یا قلمرو متفاوت است. در آلبرتا تقریباً ده درصد واکسنهای دریافت شده به دور ریخته شده اما در نواسکوشیا فقط ۰.۳ درصد.

 به گفته کارشناسان دور ریخته شدن مقدار اندکی از واکسنها به دلایل مختلف امری طبیعی است ولی تعیین مقدار دقیق واکسنهای دور ریخته شده کاری بسیار پیچیده می باشد.

اهمیت موضوع در این است که هم اکنون نزدیک به ۴۷ درصد از مردم جهان به خصوص در آفریقا هنوز حتی دوز اول واکسن را دریافت نکرده اند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158701بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19