پربازدید

ویدیو

کووید-19

معمای Credit Score یا سابقه اعتباری

برای هـر کسـی که کردیت کارت دارد و یا می خواهد تقاضا کند و یا در اندیشه خرید خانه و دریافت وام است، مسئله کردیت معمایی است پیچیده در راز و رمز و با کمال تاسف هر کسی با سلیقه و برداشت خود توصیه کننده و گاه خراب کننده آن است.

ساده ترین جمله در تعریف آن، سابقه اعتباری شما و نحوه پرداخت تعهدات مالی شماست. در ایران این رئیس شعبه بانکی که شما در آن حساب دارید تصمیم گیرنده اعتبار برای شماست اما در کشورهای کامیپوتریزه شده، بد حساب و یا خوش حساب بودن شما در یک محل جمع آوری، امتیازبندی و در اختیار موسسات مختلف قرار داده می شود و بانکها و موسسات مالی براساس این امتیاز شما، به شما کردیت و یا وام می دهند که از 300 شروع و به حدود 900 ختم می شود.

عواملی که در مقدار کردیت شما نقش دارند بسیارند اما مهمترین آنها به قرار زیرند:

  1. چگونگی پرداخت های قبلی شما، یعنی اگر پرداختهای بدهیهای خود را به موقع پرداخت کنید 35 درصد از امتیازات را خواهید داشت. این پرداختها شامل همه کردیت کارتها، صورت حسابها و وامهای موجود شماست. توجه فرمایید که مقصود پرداخت کل بدهیهای شما نیست بلکه حداقل پرداختی است که باید به موقع بپردازیم. اعلام ورشکستگی و یا هر نوع عدم و یا دیر پرداخت بدهیهای شما بر روی این 35 درصد اثر خواهد گذاشت.
  2. مقدار بدهی شما یعنی هر چقدر مقدار بدهی شما به مبلغی که بانک تصویب کرد نزدیک تر باشد امتیاز شما پایین تر خواهد رفت.

    30 درصد امتیازات شما بسته به مقدار بدهی شما دارد. گه گاه دوستان توصیه می کنند که سعی کنید همه بدهی های خود را پرداخت نکنید زیرا بانکها دوست دارند شما بدهکار باشید و بهره بپردازید. این فرضیه کاملا غلط است و شما می توانید تمام مبلغ کردیت کارتی که خرج کرده اید را بپردازید. هر چقدر بیشتر بدهی داشته باشید بانک در مورد افزایش و یا اعطای کردیت به شما سخت گیری بیشتری نشان خواهد داد.

    طول سابقه اعتباری ـ هر چقدر سابقه داشتن کردیت شما بیشتر باشد و البته به موقع هم پرداخت شده باشند تاثیر مثبت بیشتری خواهند داشت زیرا بانک می خواهد بداند شما در گذشته خوش حساب بوده اید یا خیر. گاه به توصیه دوستان کردیت کارتهای خود را بعضی افراد باطل می کنند و متاسفانه قدیمی ترها را و بعد تعجب که چرا کردیت آنها پایین آمده است. توصیه نگارنده این است که هرگز کردیت کارتهای خود را باطل نکنید.

  3. تعداد تقاضاهای دریافت کردیت، هر بار که شما تقاضای کردیت کارت و یا وام می کنید مقداری از امتیاز شما کسر می شود. بجز تقاضای وام مسکن در مورد کردیت کارت و یا لاین آو کردیت، چون شما اصطلاحا Credit Seeker هستید اما در مورد وام مسکن، اگر شما برای همان مبلغ وام، چند بار و از چند موسسه تقاضای وام کنید چون برای یک وام واحد است روی امتیاز شما اثر نخواهد داشت.

  4. هر کس لازم است گاه به گاه با مراجعه به مرکز Equifax و یا از روی کامپیوتر اعتبار خود را چک کند تا از وجود اشکالات در آن و یا تناقضات در آن اطلاع پیدا کرده و حتی از کلاهبرداریهای احتمالی جلوگیری کند.

آرزو دارم همه شهروندان صاحب خانه های خود باشند. اگر در مورد دریافت وام خود سئوالی دارید تلفن 5825ـ821ـ416 نگارنده بدون هیچ تعهدی در اختیار شماست.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19