پربازدید

ویدیوکووید-19

معصومه قوی و مهدیه قوی یکی پر از انرژی و دیگری آماده شروع پزشکی

آقای علی نفریه که در دانشگاه دالهوسی کامپیوتر نت ورکینگ تدریس می کند و رئیس انجمن فرهنگی ایرانیان نواسکوشیاست می گوید بعد از ورود معصومه قوی به برنامه کامپیوتر نت ورکینگ دانشگاه با او آشنا شد.
وی می گوید:
«او پر از انرژی بود. نمی توانستی باور کنی که شخصی اینقدر انرژی داشته باشد.»
دانش معصومه قوی در رشته تکنولوژی اطلاعات که از آن فارغ التحصیل شده بود خیلی بالا بود و همین سبب شگفتی آقای نفریه شد و او را به صورت پارت تایم برای مرکز تکنولوژی اطلاعات خود به نام Hanatech Solutions در هلیفکس استخدام کرد. نفریه می گوید:
«او فضا را عوض کرد. همیشه لبخند زیبایی به لب داشت.»
معصومه ۳۰ سال بیشتر نداشت و با خواهر ۲۰ ساله اش مهدیه عازم برگشتن به هلیفکس بود. قرار بود مهدیه چند ماه دیگر دوره پزشکی را در دالهوسی شروع کند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19