پربازدید

ویدیو

کووید-19

معافیت های پزشکی برای نزدن واکسن کدام است؟

سیستم پاسپورت واکسن در انتاریو از ۲۲ سپتامبر به اجرا در می آید و شهروندان برای استفاده از یکسری از سرویسها و خدمات غیر اساسی باید پاسپورت واکسن نشان دهند.

اما همه شهروندان قادر نیستند واکسن کرونا دریافت کنند. بعضی از شهروندان به دلایل پزشکی نمی توانند واکسن دریافت کنند و از واکسیناسیون معاف هستند.

معافیت های پزشکی چیست؟

افرادی که به دلایل پزشکی نمی توانند واکسن دریافت کنند، هنگام ورود به اماکنی که نیازمند پاسپورت واکسن است باید گواهی یا تأییدیه ای از پزشک نشان دهند که معافیت پزشکی آنها از دریافت واکسن را ثابت کند. اما این معافیت ها در چه مواردی صادر می شود؟

وزارت بهداشت و درمان انتاریو به رسانه ها گفت که تنها دو معافیت پزشکی وجود دارند که به قرار زیر هستند:

ـ معافیت به دلیل آلرژی داشتن به یکی از اجزای واکسن کرونا که توسط متخصص آلرژی یا متخصص سیستم ایمنی بدن تأیید شده باشد.

در این رابطه وزارت بهداشت به کلیه شهروندان توصیه کرده که قبل از دریافت واکسن فهرست اجزای واکسن را مرور کنند. بعضی از این اجزا که می توانند عکس العمل آلرژیک ایجاد کنند عبارتند از:

Polyethylene Glycol (PEG)

Poly Sorbate 80

Tromethamine

ـ معافیت به علت مبتلا شدن فرد به تورم قلب بعد از دریافت دوز اول.

این نوع تورم قلب اخیراً در بین تعداد اندکی از افرادی که یکی از انواع واکسنهای mRNA را دریافت کرده اند دیده شده است.

مرکز کنترل بیماریها در آمریکا این قبیل موارد را نادر دانسته.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=155182بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19