پربازدید

ویدیو

کووید-19

مشتریان بانک اسکوشیا به جای اطاعت از دستور سارق مسلح او را دستگیر کردند

روز چهارشنبه در بریتیش کلمبیا یک بانکزن وارد شعبه بانک شد و اسلحه شات گان کشید و به مشتریان دستور داد کف زمین بخوابند، اما مشتریان از اجرای دستور او امتناع کردند، و در عوض به سمت او رفتند و دستگیرش کردند.

پلیس عکس العمل مشتریان را شگفت انگیز خواند.

پلیس شهر ابوتسفورد در استان بریتیش کلمبیا در بیانیه خبری خود می گوید سارق کمی قبل از ظهر روز چهارشنبه وارد شعبه بانک اسکوشیا شد و به مشتریان دستور داد روی زمین دراز بکشند.

سارق سپس چند کیسه به سمت صندوقداران بانک پرتاب کرد و گفت پولها را در آن بریزند .در این هنگام یکی از مشتریان به جای اجرای دستور سارق، به سمت او می رود تا با او مقابله کند. بلافاصله سه تن دیگر از مشتریان به یاری مشتری اول می روند. این چهار مشتری سارق را گرفتار کرده و اسلحه را از دست او خارج می کنند و او را نگه می دارند تا پلیس برسد. در این ماجرا به کسی اسیب نرسید.

سارق مرد 46 ساله ای است که اکنون با چند اتهام کریمینال رو به روست.

تشکر پلیس

پلیس شهر ابوتسفورد اقدام چهار مشتری را برای محافظت از همه افرادی که در بانک بودند ستود و آن را ”شگفت انگیز“ خواند و در ضمن گفت:”با کمال سپاس از نتیجه ای که حاصل شد، به همه یاد آور می شویم که چنین شرایطی می تواند بسیار خطرناک باشد بخصوص اگر پای اسلحه در میان باشد.“

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19