پربازید

ویدیو

کووید-19

مشاهده گله گرازها در شرق تورنتو ؛ آنها ۱۴ رأس بودند

هفته پیش خبری از مسئله ساز شدن کایوتی ها در غرب تورنتو داشتیم، و این هفته از مشکل ساز شدن گرازها در شرق تورنتو گزارشی داریم.

این گله گراز در حومه شهر پیکرینگ Pickering در نیم ساعتی شرق تورنتو مشاهده شده. محیط زیست انتاریو حضور این گرازها را در نزدیکی اماکن مسکونی دردسر دانست چرا که گرازها حیواناتی هستند با رفتار تهاجمی.

مسئولین شهر پیکرینگ گفتند که در آخرین شمارش، حداقل ۱۴ گراز وحشی از نوع اوراسیایی Eurasian دیده شده اند که زوزه کشان به اطراف سر می کشند.

کارشناسان وزارت منابع طبیعی و جنگلداری انتاریو قضیه را به دقت زیر نظر دارند و به دنبال آن هستند که گرازها را با گذاشتن طعمه به دام بیندازند و نگرانی ساکنان را برطرف کنند.

خانمی در پیکرینگ به رسانه سی تی وی تورنتو گفت که شوهرش یکی از گرازها را در حیاط خانه شان دیده و آنها بلافاصله با وزارت منابع طبیعی تماس گرفته اند.

این خانم که مری دیلانی Mary Delaney نام دارد گفته که بعد از تماس با وزارتخانه، سریعاً سوار اتومبیلش شده و به جاده رفته تا با چشمان خودش گرازها را ببیند که دقیقاً ۱۴ راس گراز را مشاهده کرده.

گراز نوعی خوک وحشی است که هیکل درشتتری از خوکها دارد.

خوک وحشی از حیوانات بومی انتاریو نیست و می تواند بر محیط زیست استان آثار منفی به جا بگذارد. سرعت زاد و ولد آنها بالاست که معنایش این است که ممکن است به سرعت همه جا پخش شوند.

وزارت منابع طبیعی از شهروندان خواسته در صورت مشاهده گراز، آن را از یکی از دو راه زیر گزارش دهند:

Wildpigs@ontario.ca

1-833-933-2355بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19