پربازدید

ویدیو

کووید-19

مشاهده کلبه مرموز در قسمت تاریک کره ماه

آیا در سمت تاریک ماه یک کلبه وجود دارد؟

روز دوشنبه عکسی در برخی رسانه ها منتشر شد که در نیمه تاریک ماه گرفته شده و در سمت افق، عکسی از جسمی عجیب دیده می شود که شبیه کلبه است.

این عکس توسط ماه نورد چینی Yutu-2 گرفته شده. این ماه نورد اکنون در حال حرکت به سمت این جسم مرموز است. انستیتوی ملی فضانوردی چین China National Space Administration (CNSA) این عکس را منتشر کرده. عکس در حالتی گرفته شده که آسمان سیاه در افق در پشت جسم دیده شود، و همین موجب شده سایه جسم شبیه کلبه بهتر دیده شود.

ماه نورد «یوتوتو» چین اولین ماه نوردی است که در سمت دور کره ماه فرود آمده (در ژانویه ۲۰۱۹) و در این مدت در منطقه ای به پهنای ۱۸۳ کیلومتر در حرکت بوده.

قرار است این ماه نورد در دو سه روز آینده به وقت ماه (روزهای کره ماه هر کدام برابر با دو تا سه ماه کره زمین است) آهسته آهسته به سمت این جسم حرکت کند تا تصاویر بهتری بگیرد. این حرکت باید بسیار آهسته باشد تا ماه نورد در چاله نیفتد و میان صخره ها گیر نکند.

مؤسسه فضایی چین نام «کلبه مرموز» Mystery Hut را بر این جسم عجیب گذاشته.

ماه نورد «یوتوتو» چین اولین ماه نوردی است که در سمت دور کره ماه فرود آمده (در ژانویه ۲۰۱۹) و در این مدت در منطقه ای به پهنای ۱۸۳ کیلومتر در حرکت بوده.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159368بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19