پربازدید

ویدیو

کووید-19

مسخره ترین تماسهای سال با ۹۱۱

سال ۲۰۲۱ به پایان رسید و بعضی سازمانها حوادث جالبی را که در این سال برایشان اتفاق افتاده، به اطلاع عموم می رسانند.

پلیس منطقه دورهام نیز لیستی از «مسخره ترین و غیر اضطراری ترین» تماسهایی را که با شماره ۹۱۱ گرفته شده منتشر کرده است.

بعضی از این تماسهای مسخره چنین بوده اند:

ـ شکایت از صف طولانی درایو ـ ترو
ـ درخواست کمک برای یافتن پسورد و وای فای
ـ درخواست کمک برای دریافت نتیجه تست کرونا

هدف پلیس از انتشار این تماسهای مسخره آن است که آگاهی عمومی را نسبت به اهمیت خط ۹۱۱ بالا ببرد تا مردم فقط در شرایط اضطراری و واقعاً مورد نیاز با این شماره تماس بگیرند.

مسخره ترین تماسها

پلیس دورهام مسخره ترین این تماسها را به شرح زیر لیست کرده است:

۱ـ شخصی از صف طولانی درایوـ ترو در مقابل رستورانهای تاکو بل شکایت کرده.
۲ـ شخصی از ورود سیلاب به آشپزخانه اش شکایت کرده؛ به او گفته شده که با کمپانی بیمه تماس بگیرد، اما شخص چون از این پاسخ راضی نبوده دوباره تماس گرفته.
۳ـ چند کودک تماس گرفته و از اپراتور ۹۱۱ می پرسند که آیا یخچال او کار می کند؟
۴ـ والدین تماس گرفته و درخواست می کنند که پلیس پسر آنها را بترساند، زیرا پسرشان به آنها «جواب» می دهد.
۵ـ شخصی تماس گرفته و برای یافتن پسورد وای فای درخواست کمک می کند.
۶ـ والدینی تماس گرفته و از پلیس درخواست می کنند که پسرشان را وادار کند که پسورد جدید وای فای را به آنها بدهد، زیرا پسرشان این پسورد را عوض کرده.
۷ـ تلفن کننده ای ضمن تماس خواهان نتیجه تست کرونای خود می شود.
۸ـ راننده اوبر شکایت می کند که مشتری بعد از ده دقیقه انتظار هنوز نیامده و سوار اتومبیل نشده.
۹ـ شکایت شده که گربه ای روی درخت گیر کرده.
۱۰ـ شخصی تماس گرفته و خواستار شماره تلفن یک مکان معمولی می شود.
۱۱ـ شخصی تماس گرفته و از پیتزا فروشی شکایت می کند زیرا پیتزای متفاوتی را به در خانه آنها آورده و حاضر نیست پیتزای درخواستی آنها را بیاورد.
۱۲ـ شخصی تماس گرفته و گفته که ماشین دریافت پول پارکینگ پول آنها را خورده و آنها نمی توانند از پارکینگ خارج شوند.

پلیس دورهام می گوید سیستم ۹۱۱ آن به طور متوسط روزی ۶۰۰ تلفن دریافت می کند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=159619بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19