پربازدید

ویدیو

کووید-19

مست و خواب دستگیر شد؛ با بسته های پول و اسلحه پُر

بسته های اسکناس و اسلحه ای که در عکس می بینید در این آخر هفته داخل اتومبیلی که راننده آن مست و خواب بود پیدا شده.

پلیس استانی انتاریو OPP که مسئولیت ایمنی بزرگراههای استان را هم به عهده دارد، اعلام کرد که افسران این واحد، مردی را دستگیر کرده اند که مست در داخل اتومبیلش در خواب بود.

هنگام جستجوی داخل این اتومبیل یک اسلحه پر و مقدار انبوهی پول نقد کشف شد.

محل این دستگیری اعلام نشده ولی پلیس او پی پی در توئیتر ضمن اعلام این خبر، عکس از پولها و اسلحه کشف شده را پُست کرد.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=158241بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19