پربازدید

ویدیو

کووید-19

مسافران کانادا به بریتانیا دیگر نیازی به قرنطینه ندارند

شهروندانی که از دوشنبه آینده از کانادا به بریتانیا می روند دیگر نیازی به قرنطینه شدن در آنجا ندارند، حتی اگر به طور کامل واکسینه نشده باشند.

اما هنوز یک شرط باقی است. مسافران احتمالی که از کانادا می خواهند به بریتانیا بروند باید در فاصله هفتاد و دو ساعت مانده به پرواز، تست کرونا بدهند، و دو روز بعد از ورود نیز یکبار دیگر تست بدهند. اما نیازی به قرنطینه در آنجا نیست، حتی اگر به طور کامل واکسینه نشده باشند.

مسافران کانادایی که در ماه جولای می خواستند به بریتانیا بروند ناگهان غافلگیر شدند، زیرا بریتانیا شرط قرنطینه را فقط برای مسافران آمریکا و اروپا لغو کرد. این مسافران از روز دوشنبه می توانند بدون نیاز به قرنطینه شدن به انگلستان و اسکاتلند سفر کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=154457بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19