پربازدید

ویدیو

کووید-19

مسابقه برای انتقال شهروندان افغان و خارجی از کابل

افغانستانی هایی که توسط این هواپیماها به خارج انتقال داده می شوند کسانی هستند که بر اساس برنامه های مهاجرتی کانادا و دیگر کشورها برای مهاجرت پذیرفته شده اند.

جاستین ترودو نخست وزیر روز پنجشنبه آشکار کرد که نیروهای نظامی کانادا به افغانستان بازگشته اند تا به تخلیه افراد واجد شرایط کمک کنند. با این حال ترودو تائید کرد که کانادا شاید نتواند همه کسانی را که می خواهد، از افغانستان خارج کند.

هواپیماهای نظامی C – 17 کانادا این روزها در حال رفت و آمد به کابل هستند تا شهروندان افغان و دیگر کشورها را از افغانستان خارج کنند. برای آنکه تعداد هر چه بیشتری از افراد با هر پرواز از کابل خارج شوند، وزارت دفاع کانادا فضای داخل این هواپیماها را تغییر شکل داده.

جسیکا لامیراند Jessica Lamirande سخنگوی وزارت دفاع کانادا گفت هواپیماهای مخصوص حمل و نقل هم اکنون در حال ورود و خروج از افغانستان هستند تا اتباع افغانستان و دیگر کشورها را به خارج انتقال دهند.

او گفت نیروهای نظامی کانادا در کابل لیستی از افغانستانی های تائید شده و آسیب پذیر در اختیار دارند که به آنها کمک می کنند تا سوار هواپیما شوند. او گفت این افراد کسانی هستند که بر اساس برنامه های مهاجرتی کشورهای مختلف پذیرفته شده اند. هواپیماهای کشورهای دیگر نیز شهروندان کانادایی و شهروندان افغان که برای مهاجرت به کانادا پذیرفته شده اند را به خارج انتقال می دهند.بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19