پربازدید

ویدیوکووید-19

مسئولیت های نمایندگان پارلمان انتاریو

در روزهای اخیر، موضوع انتخابات 12 جون انتاریو همه جا مطرح بوده است. بخش مهمی از مطالب مطبوعات و رسانه ها نیز به این موضوع اختصاص داشته است.

کاندیداهای احزاب، پیوسته درباره نیازها و مشکلات استان صحبت کرده و هر یک برنامه های حزب خود را برای اصلاح امور ـ در صورت به قدرت رسیدن حزب خود ـ شرح می داده اند.

می دانیم حزبی که بیشترین تعداد کاندیداهای آن انتخاب شوند، دولت آتی انتاریو را تشکیل می دهد.

اما وظایف و مسئولیت های دولت استانی چیست؟ و ساکنان یک حوزه انتخاباتی ـ فرضا ریچموندهیل ـ از نماینده خود چه انتظاراتی می توانند داشته باشند؟ ما در سلام تورنتو کوشیده ایم در هر فرصتی وظایف و مسئولیت های 3 سطح دولتی در کانادا یعنی دولت فدرال، دولت استانی و شهرداری ها را برشماریم.

در روزهای اخیر، بعضی از مطبوعات و رسانه های اصلی و سراسری هم کوشیده اند با ذکر این وظایف و مسئولیت ها، تفاوت ها را ذکر کنند.

آگاهی بر این وظایف و مسئولیت ها مهم است زیرا موجب می شود که از هر نماینده، انجام کارهایی را انتظار داشته باشیم که به موجب قوانین در حیطه وظایف اوست، و به فرض برای اموری که بر عهده نماینده پارلمان فدرال است، به سراغ نماینده پارلمان استان یا نماینده شورای شهر نرویم.

از آنجا که در این روزها انتخابات استانی در جربان بوده است، در اینجا به وظایف و مسئولیتهای دولت استانی اشاره می کنیم: دولت های استانی مسئول موضوعات و اموری هستند که طبق قانون اساسی مکتوب کانادا The Constitution Act,a1867 به طور مشخص به آنها سپرده شده است.

استان از طریق مجلس قانونگذاری خود، قدرت تصویب قوانین و برنامه ها یا اصلاح آنها را در رابطه با موارد زیر دارد:
مدیریت اجرایی دادگستری (Justice)، آموزش و پرورش (Education)، بیمارستانها (Hospitals)، منــابـع طبیعــی و محیـط زیسـت
(Natural Resources and Environment)، حقوق املاک و مدنی در انتاریو
(Property and Civil rights in Ontario) و خدمات اجتماعی (Social Services).

دولت استان به طور مستقیم منابع پولی لازم را در اختیار سازمانهای ذیربط (Institutions) می گذارد تا انجام این مسئولیتهای مهم و نیز ارائه خدمات مربوط به بزرگراههای استانی، فرهنگ و هنر و توریسم، زندانها، تحصیلات بعد از دبیرستانی، و خدمات دیگر به ساکنان انتاریو تضمین گردد.

مجلس قانونگذاری استـان همچنیــن بـر روی تمــامی سازمانهـای شهــری (Municipal Institutions) در استان، قدرت دارد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19