پربازدید

ویدیوکووید-19

مریم ملک و فاطمه محمودی با خوشحالی از تکمیل ترم اول، به دیدار پدر و مادرشان رفته بودند

مریم ملک و فاطمه محمودی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد امور مالی در دانشگاه سنت مری در هلیفکس بودند. 

کالین دادز سرپرست آکادمیک این برنامه می گوید: «من آنها را خیلی خوب می شناختم.»

وی که در ماههای نوامبر و دسامبر گذشته به آنها تدریس می کرده و در ایام تعطیلات هم با آنها در تماس بوده می گوید: «اولین ترم را به پایان رسانده بودند و با ذوق و خوشحالی از این موفقیت به دیدار پدر و مادر و اقوامشان در ایران رفتند.»

دوره مذکور بسیار فشرده – ۱۲ ماهه – بود و آنها می خواستند با تکمیل آن در بخش امور مالی کارشان را شروع کنند.

مریم ملک چهل و دو – سه سال و فاطمه محمودی سی و دو سه سال بیشتر نداشتند و هر دو به سه زبان صحبت می کردند. 

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19