پربازدید

ویدیوکووید-19

مرگ کنار بزرگراه ۴۰۱

بار دیگر فردی پیاده در شانه بزرگراه ۴۰۱ مورد اصابت اتومبیل قرار گرفت و جانش را از دست داد.

به گفته پلیس، قبل از اینکه این جوان ۲۵ ساله توسط کامیون عبوری زیر گرفته شود دو اتومبیل در آن نقطه تصادف کرده بودند.

حادثه حدود ۷ جمعه شب در شانه خطوط اکسپرس بزرگراه ۴۰۱ در نزدیکی خیابان Avenue Road روی می‌دهد. راننده دو اتومبیل درگیر تصادف اطلاعاتشان را با هم رد و بدل می کنند و در این میان مشاجره ای بین راننده یکی از اتومبیل ها و جوان ۲۵ ساله ای که کنار بزرگراه در حال قدم زدن بوده در می گیرد. در همین لحظات کامیونی که در حال عبور از بزرگراه بوده به جوان ۲۵ ساله می زند که منجر به مرگ وی می‌شود.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

بیشتر بخوانید

No Content Available


پربازدید

ویدیوکووید-19