پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگ پدربزرگ، مادربزرگ و سه نوه در آتش سوزی

کشته شدن پدربزرگ و مادربزرگ همراه با سه نوه خردسالشان در آتش سوزی شمال آلبرتا، اهالی این استان و بستگان این خانواده را دچار شوک کرده.

به گفته بستگان، این پدربزرگ – مادربزرگ و سه نوه شان چنان با هم صمیمی بودند که تقریبا هیچگاه از هم جدا نبودند.

ماروین و ژانت گیبز به اتفاق سه نوه شان در خانه شان در ۱۰۰ کیلومتری ادمونتون بودند که فاجعه اتفاق افتاد.

بستگان این خانواده بخصوص از این جهت دچار حیرت شده اند که ماروین گیبز (پدربزرگ) تجربه همکاری با آتش نشانی داشته . او به شکل داوطلبانه تعلیمات لازم را دیده بود و با آتش نشانی همکاری می کرد و بارها به نجات افرادی که در وضعیت مشابهی قرار گرفته بودند کمک کرده بود. سوال بستگان این است که ماروین گیبز چطور نتوانسته خود و همسر و نوه هایش را نجات دهد.

علت آتش سوزی از سوی پلیس در دست تحقیق است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=107811بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19