پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگ عابر پیاده در تصادف رانندگی در مارکام

بار دیگر تصادف رانندگی سبب مرگ یک عابر پیاده شد.
روز چهارشنبه 17 دسامبر، حوالی ساعت 5 بعدازظهر، زن 60 ساله ای از ساکنان مارکام پیاده در حال رد شدن از عرض خیابان Castlemore Ave در شرق خیابان Hartmoor بود که مورد اصابت یک اتومبیل تراک فورد F-a150 مدل 2007 به رنگ خاکستری قرار گرفت. راننده تراک در محل باقی ماند و سعی کرد به زن مجروح کمک کند. زن را با جراحات بسیار جدی به بیمارستان رساندند ولی فایده ای نداشت و او به علت شدت جراحات جان سپرد.
پلیس از شاهدان این تصادف، درخواست کمک کرده است.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19