پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگ عابر در بزرگراه 401

به گفته پليس استاني انتاريو OPP حوالي ساعت 1:55 بامداد سه شنبه 18 سپتامبر، يکي از افسران پليس در مسير شرقي بزرگراه 401 نزديک خيابان يانگ با عابري پياده روبرو مي شود. اين افسر پليس با مرد صحبت مي کند اما اين فرد در عرض بزرگراه پا به گريز مي گذارد و از چهار «لين» ترافيک عبور مي کند و سپس با ديواره بين «کالکتور» «اکسپرس» برخورد کرده بر زمين مي افتد. 

پليس و نيروهاي امداد سعي به نجات وي مي کنند اما حدود ساعت 4:55 بامداد در محل مرده اعلام مي شود.

واحد ويژه تحقيقات پليس SIU مشغول تحقيق روی اين حادثه است. 

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51753بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19