پربازدید

ویدیوکووید-19

مرگ سه نوجوان در حادثه رانندگی

پلیس نام سه نوجوانی که در حادثه رانندگی روز یکشنبه در شمال غربی تورنتو کشته شدند را اعلام کرد.

به گفته پلیس، وقتی ماموران به محل حادثه در ناحیه “اجلا-تی کومسه” در نزدیکی شهرک توسورونتیو رسیدند هر سه سرنشین اتومبیل جان سپرده بودند.

اسامی سه قربانی به قرار زیر اعلام شد:

– جاستین کیوگ 18 ساله از واسا گابیچ

– کوین پاپز 19 ساله از ادجالا- توسورونتیو

– اریک جوور 20 ساله از نیوتکومسه

جاده مذکور برای انجام تحقیقات توسط پلیس برای مدت 8 ساعت بسته بود. علت حادثه هنوز در دست بررسی است.

کندین پرس

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19