پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگ سه نفر در تصادف جین و استیلز

حدود ساعت 3:30 بامداد یکشنبه در تصادف مرسدس بنز با اکورا در تقاطع خیابانهای جین و استیلز 5 نفر از اتومبیل به بیرون پرت شدند که سه نفر آنها کشته شدند.

علت تصادف سرعت زیاد ذکر شده. اتومبیل اکورا با سرعت بالای 100 کیلومتر در منطقه حداکثر سرعت 60 کیلومتر در حال راندن بوده. اکورا بعد از تصادف با مرسدس با سرعت بالا در حال گریختن از محل بوده که با اتومبیل دیگری در تقاطع جین و شپرد تصادف می کند.

سه نفر که هر سه سرنشین اکورا بودند در این حادثه کشته می شوند. دو نفر نیز با جراحات جدی به بیمارستان برده می شوند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19