پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگ دوچرخه سوار هنگام عبور از عرض بزرگراه 404

مرد 72 ساله اي سعي داشت با دوچرخه از عرض بزرگراه 404 درنيومارکت عبور کند که توسط يکي از اتومبيل ها زير گرفته شد و جانش را از دست داد. حادثه بعدازظهر دوشنبه 17 سپتامبر اتفاق افتاد. 

چندين اتومبيل کوشيدند با عکس العمل سريع، از زير گرفتن اين فرد اجتناب کنند، اما يکي از اتومبيل ها دوچرخه سوار را زير گرفت. اين فرد در محل مرده اعلام شد. 

عبور با دوچرخه از بزرگراههاي سري 400 انتاريو ممنوع است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=51759بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19