پربازدید

ویدیوکووید-19

مرگ در اثر برخورد با قطار در ریچموندهیل

صبح دوشنبه در حالی که جمعیت کثیری از شهرهای اطراف تورنتو برای شرکت در کارناوال پیروزی رپترز عازم دان تاون تورنتو بودند، قطاری که حاوی تعدادی از این طرفداران مشتاق بود، با فردی برخورد می کند که این فرد جانش را از دست می دهد.

این حادثه برای قطار GO Transit  در خط ریچموندهیل اتفاق افتاد و سبب متوقف ماندن قطار شد.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19