پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگ دختر 18 ساله در اثر حمله سه سگ بزرگ

در کانادا مرگ به علت حمله سگها به ندرت اتفاق می افتد، به طور متوسط سالی یک دو مورد . متاسفانه یک چنین مرگی پنجشنبه گذشته به سراغ دختر 18 ساله ای آمد که مگان فیشر Megan Fisher نام داشت.

مگان از یکی از کایونیتی های فرست نیشن بود که به خانه ای در میدل سکس Middlesex در نزدیکی لندن انتاریو رفته بود.

در این خانه مردی سی و چند ساله زندگی می کند.

حوالی ساعت دو و نیم بعد از ظهر پنجشنبه بود که به پلیس خبر داده شد در این خانه مرگی اتفاق افتاده.

به گزارش کندین پرس و رسانه های محلی، وقتی ماموران امداد به محل رسیدند، مگان دیگر زنده نبود. گزارش پزشک قانونی حاکی است که مگان بر اثر جراحات ناشی از حمله سه سگ جانش را از دست داده. نژاد این سگ اعلام نشده ولی گفته شده که سگهای بزرگی بودند.

در پی این حادثه سگها به ”شلتر“ برده شدند و در قرنطنیه هستند. تحقیقات پلیس ادامه دارد.

اطلاعیه در گذشت مگان فیشر 18 ساله

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=143011بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19