پربازدید

ویدیوکووید-19

مرگ جوان به دنبال بحث بر سر مذهب

بحث بر سر مذهب به مرگ جوان بیست و چند ساله منتهی شد.

حادثه اوایل بامداد سه شنبه 13 سپتامبر در ساختمانهای مسکونی مجاور دانشگاه یورک اتفاق افتاد.

کمی قبل از یک بامداد سه شنبه بود که پلیس تورنتو به محل حادثه فرا خوانده شد و با بدن مرد جوانی مواجه شد که هیچ علائم حیات در آن دیده نمی شد. قربانی را به بیمارستان رساندند ولی وی به خاطر شدت جراحات جان سپرد.

جراحات وی ناشی از ضربات چاقو بود.

به گفته پلیس، چاقوزنی در پی مشاجره دو مرد جوان اتفاق می افتد.

چاقو زنی در داخل ساختمانی که در فاصله بسیار نزدیک از کمپوس دانشگاه یورک در خیابان کیل تورنتو قرار دارد رخ داد. قربانی چند ضربه چاقو خورده بود.

خبرهای بعدی حاکی است که نه یک نفر بلکه چند نفر در درگیری دخالت داشته اند. بعدازظهر سه شنبه خبری از بازداشت مرد 31 ساله ای توسط پلیس منتشر شد.

اسامی مقتول و متهم
نام قربانی ابن حادثه در نزدیکی دانشگاه یورک، الپه اف Alpe Efe 28 ساله اعلام شد.

این پنجاهمین قتل سال جاری در تورنتو است.

افسران پلیس همچنین فرد 31 ساله ای به نام الیجان خان Alijan Khan را به اتهام قتل وی دستگیر کرده اند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19