پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرگهای سال گذشته در کبک ده درصد بیشتر بود

حتما شما هم شنیده اید که بعضی می گویند پندمیک کووید اگرچه سبب مرگ خیلیها شده ولی در تعداد کل  مرگها تاثیری نداشته. به تصور این عده، جمع جبری تعداد مرگها در هر کشور یا استان یا شهر تغییر نکرده بلکه کم و بیش به اندازه مرگهای کووید از تعداد مرگهای دیگر کاسته شده. این گفته درست نیست. لااقل آمار استان کبک کانادا خلاف این را نشان می دهد. پندمیک کووید واقعا تعداد مرگها را به میزان چشمگیر بالا برده.

مرکز آمار استان کبک روز پنجشنبه 28 ژانویه اعلام کرد سال گذشته تعداد مرگها در این استان ده درصد افزایش داشته. به گفته این مرکز ، 74550 نفر از ساکنان کبک در سال گذشته جان سپرده اند که 6750 مورد بیشتر از سال 2019 است.

این مرکز می گوید افزایش اندک تعداد سالانه مرگها در کبک نرمال بود  زیرا جمعیت استان رو به افزایش است و درصد افراد سالمند نیز هر سال بیشتر می شود. ولی به گفته این مرکز، ده درصد افزایش مرگها در سال گذشته بیشتر از افزایش نرمال است و علت آن پندمیک کووید بوده. تعداد مرگها در کبک در فاصله سالهای 2019 تا 2020 به طور متوسط سالی دو درصد افزایش داشت. بیشترین افزایش مرگها ی سال گذشته  کبک بین ماههای مارچ تا ابتدای جون گزارش شده که  اوج  موج اول پندمیک در این استان بود.

تعداد ازدواجها

برعکس تعداد مرگها، تعداد ازدواجهای کبک در سال گذشته کاهش داشته اما میزان این کاهش هنوز دقیق معلوم نشده. برآورد های اولیه حاکی از کاهش چشمگیر ازدواجها در سال گذشته است.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19