پربازدید

ویدیو

کووید-19

مرز زمینی انتاریو با دو استان همسایه به روی سفر های غیر ضروری بسته شد

تعطیلات بهاره دانش اموزان انتاریو در روز یکشنبه 18 اپریل به پایان رسید ولی هیچیک به کلاسهای درس مدرسه باز نخواهند گشت بلکه دانش آموزان سراسر استان تحصیل را از خانه به صورت از راه دور و آنلاین ادامه خواهند داد.

فزونی  مبتلایان به کرونا، و افزایش بیسابقه بستریها در بیمارستانها، موجب شد که دولت انتاریو هفته گذشته تصمیم قبلی خود را تغییر دهد و برای جلوگیری از پخش بیشتر ویروس، مدارس را  بعد از تعطیلی بهاره هفته گذشته هم بسته نگه دارد.

از سوی دیگر از روز شنبه انتاریو مرز های خود را با دو استان همسایه کبک و مانیتوبا به روی سفر های زمینی غیر ضروری بست.

برای نظارت بر اجرای این دستور، ایستگاههای بازرسی در گذرگاههای مرزی بین استانی دایر شده.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو جمعه گذشته اعلام کرد که عبور از مرز انتاریو با دو استان همسایه فقط برای رفت و آمد آنهایی که به کار های ضروری اشتغال دارند، نظیر کارکنان بخش بهداشت و درمان و حمل و نقل کالاها باز خواهد بود.

البته برای سفر هوایی بین استانها محدودیت جدیدی وضع نشده.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=144101بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19