پربازید

ویدیو

کووید-19

مرد نیزه به دست خواستار عفو رئیس جمهور شد

مرد نیزه به دستی که در شورش ششم ژانویه، با کلاه شاخدار و صورت رنگ شده وارد ساختمان کنگره آمریکا شد، خواستار عفو رئیس جمهور شد.

این فرد که جیکوب انجلی نام دارد طراح تئوری توطئه شناخته می شود و نزد دست راستی های افراطی طرفدار ترامپ چهره شناخته شده ای است.

وکیل جیکوب انجلی می گوید موکلش به زور وارد ساختمان کنگره نشد بلکه واگنش را به لوکوموتیو پرزیدنت ترامپ بسته بود و تصورش این بود که به درخواست رئیس جمهور پاسخ می دهد.

بازپرسان دولت فدرال آمریکا می گویند جیک انجلی قصد داشته نمایندگان منتخب مردم را اسیر و ترور کند. گفته شده که جیک انجلی یادداشتی روی میز مایک پنس معاون دانلد ترامپ گذاشته بود که روی آن چنین نوشته شده بود:

“وقتش به زودی می رسد، عدالت دارد می آید.”

جیک انجلی کیست؟

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19