پربازدید

ویدیو

کووید-19

مردی که یک چشمش با تیزر پلیس کور شد

در جریان استفاده پلیس از تیزر، یک چشم فردی کور شده، اما واحد ویژه تحقیقات SIU می گوید اتهامی بر افسر پلیس وارد نیست.

به گفته سرپرست این واحد، حادثه در 19 جون 2012 در می سی ساگا اتفاق می افتد ولی در 13 جولای 2015 به واحد ویژه تحقیقات SIU گزارش می شود، این زمانی است که پدری با این واحد تماس می گیرد و می گوید پسرش بینایی یک چشم خود را از دست داده است.

به گزارش کندین پرس، واحد ویژه تحقیقات می گوید در روز حادثه افسر پلیس مربوطه پس از دریافت گزارشی از یک فرد خارج از کنترل، در محل حاضر می شود و متوسل به سلاح انرژی خود (تیزر) می شود و یکی از اشعه های تیزر به نزدیک چشم چپ این فرد اصابت می کند. فرد را به یک مرکز مراقبت محلی می برند، و تحت درمان قرار می دهند و مرخص می شـود. ولـی روز بعـد مراجعـه می کنـد و از درد و تـورم چشـم شکایـت می کند، و بعدا در وینی پگ تحت جراحی شبکیه چشم قرار می گیرد.

واحد ویژه تحقیقات می گوید برای ارزیابی آنچه اتفاق افتاده شواهد اندکی دارد و فرد مذکور نیز «چندان چیزی به یاد ندارد» سرپرست این واحد می گوید به همین دلیل قادر نبوده تعیین کند که آیا افسر مربوطه عمدا به صورت فرد تیزر شلیک کرده یا این اشعه تصادفی به چشم وی اصابت کرده.

واحد تحقیقات ویژه آژانسی است که هر گاه نیروی پلیس در حادثه ای منجر به مرگ یا جراحت جدی یا اتهام دست درازی جنسی درگیر باشد، به موضوع رسیدگی می کند.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19