پربازدید

ویدیو

کووید-19

مردی که شهروند هیچ کشوری نیست

اتاوا ـ مردی که تابعیت هیچ کشوری را ندارد و به خاطر خرید و فروش مواد مخدر و اسلحه به زندان افتاده، درخواست کرده که از شرایط آسانتری برخوردار شود.

دیپان بودلاکوتی Deepan Budlakoti 25 سال دارد. او در سال 1989 در اتاوا از پدر و مادر هندی به دنیا آمده است. پدر و مادر او برای سفارتخانه هند کار می کردند و به همین خاطر شهروندی کانادا به دیپان بودلاکوتی تعلق نگرفت.

در سال 2011 بعد از آنکه دیپان به خاطر دزدی و قاچاق مواد مخدر و اسلحه به 3 سال زندان محکوم شد، دولت کانادا اعلام کرد که دیپان شرایط باقی ماندن در کانادا را از دست داده است. اتاوا سعی کرد او را دیپورت کند، اما در سال 2013 مقامات هندی از دادن اجازه سفر به هند به دیپان خودداری کردند و گفتند او را شهروند هند نمی شناسند.

دیپان در سال 2013 از سوی آژانس خدمات مرزی کانادا آزاد شد و از آن به بعد تحت شرایط خاصی در اتاوا به طور آزاد زندگی می کرده است.

هفته گذشته دیپان از ماموران اداره مهاجرت درخواست کرده که بعضی از شرایط آزادی او را بردارند، نظیر شرایط «گزارش دادن هر سه ماه یکبار به آژانس خدمات مرزی کانادا» و شرط «رفتار خوب داشتن و سر به راه رفتار کردن.»

دیپان گفته که این شرایط مانع از اعتراض کردن او می شود. به گفته ماموران اداره مهاجرت، دیپان گفته که تاکنون 14 بار در تظاهراتی که در حمایت از او و دیگر موارد مهاجرتی انجام شده شرکت کرده اما هر بار وکیل خود را همراه داشته است.

دیپان می گوید دو شرط مذکور (رفتار خوب داشتن و سر به راه بودن) حقوق او را نقض می کند زیرا مانع می شود تا او به طور عادی دست به تشکیل اجتماعات بزند.

دیپان در سال 2011 درخواست کرده بود که به عنوان شهروند کانادا شناخته شود ولی بورد مهاجرت و پناهندگان کانادا درخواست او را رد کرده بود.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19