پربازدید

ویدیو

کووید-19

مردی در 45 سرقت از LCBO، بیش از 88 هزار دلار الکل دزدید

در رابطه با سرقت از LCBO سه نفر دستگیر شدند؛ از جمله یک مرد اهل میسیساگا، که به گفته پلیس مسئول 45 سرقت الکل به ارزش 88 هزار دلار در فروشگاه های LCBO سراسر استان است.

به گزارش سیتی نیوز، افسران پلیس در 25 مارچ، مظنون مرد را در پارکینگ یک مجتمع آپارتمانی در میسیساگا ردیابی کردند.

گفته می شود که این مرد در حین دستگیری به یکی از افسران حمله کرده و قصد داشته با یک اتومبیل فرار کند. ماموران اتومبیل مورد نظر را متوقف کرده و مظنون و دو متهم دیگر را دستگیر کردند.

پلیس منطقه یورک گفت، متیو دوکت 40 ساله از میسیساگا با بیش از 250 اتهام از جمله 45 فقره سرقت، 184 مورد نقض دستور آزادی، 46 فقره عدم اجرای حکم مشروط و سایر جرایم مواجه است.

سارا مک براید 42 ساله و بروس دوکت 63 ساله، هر دو به 9 فقره دزدی متهم شدند. به گفته سخنگوی پلیس، متیو دوکت در زمان این اتهامات، مشروط به عدم حضور در هیچ یک از شعبات LCBO در انتاریو بوده است.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=202891بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19