پربازدید

ویدیوکووید-19

مراسم همیاری مالی برای مرجان مریدی کاندیدای نمایندگی انجمن شهر ریچموندهیل

با حضور جمعی در حدود 120 نفر که اکثریت آن را ایرانیان تشکیل می دادند گردهمایی در رستوران شیراز واقع در ریچموندهیل برای صرف شام در تاریخ 6 می 2014 برگزار شد. در این گردهمایی آقای دکتر ارسلان مهاجر به عنوان سخنران مدعو بیاناتی درباره فرآیند دموکراسی و مشارکت مردم در مراحل گوناگون آن ایراد کرد. ایشان با تاکید بر اینکه رای دادن در انتخابات ـ کمک داوطلبانه به کاندیداها ـ کمک مالی به احزاب سیاسی و کاندیداها و نیز داوطلب کاندیدا شدن بخشی از این فرآیند دموکراسی همگان را برای شرکت فعال در این امر دعوت کرد.

آنگاه خانم دکتر ژینوس پروین چی از دوستان دوران دبیرستان مرجان درباره خصوصیات فردی مرجان و توانایی های وی صحبت کرد و وی را به عنوان فردی مسئول و خدمتگزار ستود.

سخنران بعدی مرجان مریدی بود که طی سخنانی اعلام کرد که کاندیدای انتخاب انجمن شهر ریچموندهیل از بخش 2 است و امیدوار است که با کمک هم وطنان ایرانی و ساکنین این بخش در انتخابات 27 اکتبر شهرداری های انتاریو به پیروزی برسد. مرجان برنامه کلی خود را در 4 بخش زیر خلاصه کرد:

 

  1. توسعه سیستم ترانزیت در ریچموندهیل 
  2. قانونی کردن آپارتمان های زیرزمین در ریچموندهیل 
  3. کمک به توسعه کسب و کار در مرکز شهر ریچموندهیل 
  4. انتقال محل شهرداری ریچموندهیل به خیابان یانگ و در مجاورت کتابخانه مرکزی 

سخنان مرجان با تشویق مکرر حاضرین پایان یافت و پس از صرف شام حاضرین با اظهار حمایت از وی مجلس را ترک کردند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19