پربازدید

ویدیو

کووید-19

مختصر و مفید از کووید و واکسن آن – چهارشنبه 13 ژانویه

فاصله بین دو دوز

پنل ملی واکسن کانادا گفت برای آنکه دوز اول واکسن به تعداد بشتری برسد، تزریق دوز دوم را می توان اندکی به تعویق انداخت.

انتاریو

انتاریو صبح چهارشنبه مرگ 48 نفر دیگر را به علت کووید گزارش کرد. تعداد مبتلایان روزانه انتاریو چند روزی است که زیر سه هزار نفر است.

تکلیف مستاجران انتاریو

حالت فوق العاده در انتاریو از پنجشنبه شروع می شود. دستور دولت به مردم این است که در خانه بمانند. ولی قضیه تخلیه مستاجرانی که قادر به پرداخت اجاره نبوده اند مشخص نیست. آیا صاحبخانه ها می توانند در دوران حالت فوق العاده مستاجران را بیرون کنند؟ سوزلی موریسون نماینده مجلس انتاریو از حزب نیو دموکرات خواستار شفاف سازی از سوی دولت شد.

واکسیناسیون آسایشگاهها

انتاریو گفت سعی بر آن است که  تا 15 فوریه ساکنان و کارکنان اسایشگاهها دوز اول را دریافت کنند.

ایران

آمار مبتلایان جدید  ایران در روز چهارشنبه 24 دی چنین بود:

  • تعداد مبتلایان جدید: 6317 نفر
  • مجموع مبتلایان تاکنون: یک میلیون و 305 هزار نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 97 نفر
  • مجموع مرگها تاکنون: 56457 نفر
  • روز چهارشنبه 653 بیمار جدید در بیمارستانها بستری شدند.

آمریکا

ارقام جدید کووید در آمریکا روز چهارشنبه چنین بود:

  • تعداد مبتلایان جدید: 229.712 نفر
  • مجموع بیماران تاکنون: 22.9 میلیون نفر
  • تعداد مرگهای جدید: 4406 نفر
  • مجموع مرگها تا کنون: 380.882 نفر
  • تعداد افراد بستری در بیمارستانها: 131,326 نفربیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19