پربازدید

ویدیو

کووید-19

مخالفت با حضور گاوها در نمایشگاه سلطنتی کشاورزی زمستانی تورنتو

مسئولین شهرداری تورنتو، مجوز ورود شش گاو نر Bull ا900 کیلوگرمی به نمایشگاه کشاورزی زمستانی را “باطل” کردند.
به گفته برگزارکنندگان نمایشگاه زمستانه کشاورزی رویال Royal Agricultural Winter Fair آنان قصد داشتند در نودمین سالگرد این نمایشگاه شش گاو نر را برای جذاب تر شدن آن به دان تاون تورنتو بیاورند اما مسئولین تورنتو، با درخواست آنان مخالفت کردند.
مدیر خدمات امور حیوانات در شهرداری تورنتو می گوید که این کار، مخالف آئین های شهرداری است و فقط برای امور آموزشی یا فیلمبرداری می توان مجوز حضور حیوانات عظیم الجثه را صادر کرد.
نمایشگاه زمستانه کشاورزی تا 11 نوامبر ادامه دارد و جای گاوهای نر شاید خالی باشد.

کندین پرسبیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19