پربازید

ویدیو

کووید-19

مخالفتهای گسترده با تظاهرات امروز مقابل بیمارستانهای انتاریو

تظاهرات امروز در مقابل بیمارستانهای انتاریو با واکنش های شدید روبرو شده.

داگ فورد نخست وزیر انتاریو تظاهرکنندگان را خودخواه، بزدل و خودسر خواند.

پلیس تورنتو گفت اوضاع را زیر نظر دارد و درصورت نیاز دخالت خواهد کرد.

از روز یکشنبه بیمارستانها نیز خود را برای روز دوشنبه آماده می کردند.

سازماندهندگان تظاهرات

تظاهرات روز دوشنبه را گروهی به نام «پرستاران کانادایی خط اول» Canadian Frontline Nurses سازمان داده و آنرا تظاهرات ساکت علیه دستورالعملهای کرونا در ده استان کشور خوانده. گفته شده که این تظاهرات روز دوشنبه در مقابل پنج بیمارستان در تورنتو، لندن، بری، اتاوا و سادبری انجام می شود.

آنها در پستی در سوشیال مدیا نوشته اند: «ما در مقابل جنرال هاسپیتال تورنتو Toronto General Hospital گرد خواهیم آمد و دیواری را به احترام تمامی کسانی که صدمه دیده اند ایجاد خواهیم کرد  و قصه هایمان را بر دیوار نصب خواهیم کرد.» در این پست از تظاهرکنندگان خواسته شده که هیچ علامتی با خود حمل نکنند که به واکسن مربوط شود و به جای آن علیه دستورالعملهای اجباری و به نفع انتخاب اختیاری تمرکز کنند.

بعد از آنکه پاسپورت واکسیناسیون در بعضی استانهای کشور اجباری شد تظاهرات مشابهی مقابل بیمارستانها در سراسر کشور به راه افتاد که گاهی جلوی آمبولانسها را گرفتند و دسترسی مردم به خدمات بیمارستانی را مشکل کردند.

انجمن های پزشکی کانادا و انتاریو مشترکاً این تظاهرات را محکوم کردند و آنرا «غلط و غیرقابل قبول» خواندند.

یکی از پزشکان به نام مایکل وارنر Michael Warner با پست کردن ویدئو در توئیتر، خطاب به تظاهرکنندگان گفته: «اگر می خواهید تظاهرات کنید به مقابل مجلس بروید و بیمارستانها را رها کنید.»

جان توری شهردار تورنتو هر گونه مشارکت در این تظاهرات را محکوم کرد. او گفت پلیس آماده است که کسانی را که مسیر عبور آمبولانسها را سد کنند دستگیر کند.

ویدیوی صحبت یکی از پزشکان به نام مایکل وارنر Michael Warner خطاب به تظاهرکنندگان (توئیتر)بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19