پربازید

ویدیو

کووید-19

محدودیت تعداد حاضران در رستورانها بزودی برداشته می شود

محدودیت پذیرش مشتری در رستورانها، بارها و سالنهای ورزشی انتاریو بزودی لغو می شود

با کاهش تعداد مبتلایان جدید کرونا در انتاریو، انتظار می رود دولت انتاریو بزودی محدودیت تعداد حاضرین در بیشتر اماکن عمومی و واحدهایی چون رستورانها، بارها و سالنهای ورزشی را بردارد.

هفته گذشته سقف تعداد مجاز در اماکن بزرگ ورزشی انتاریو برداشته شد.

انتاریو قرار بود مدتی قبل از فاز سوم لاک دان خارج شود ولی ترس از موج چهارم کرونا سبب شد که محدودیتهای فاز سوم همچنان برقرار بماند.

از سوی دیگر تعداد مبتلایان جدید در چند هفته اخیر رو به کاهش بوده و این روزها به پائین ترین رقم در دو ماه گذشته رسیده.

انتظار می رود محدودیت تعداد حاضران در اکثر اماکن عمومی، رستورانها و بارها و سالنهای ورزشی بزودی برداشته شود. بعضی از محدودیتهای بهداشتی نظیر زدن ماسک همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند.

خبر دیگر اینکه اپلیکیشن مخصوص شناسایی و تأیید گواهی واکسیناسیون در انتاریو از جمعه هفته آینده به کار می افتد.بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19