پربازدید

ویدیوکووید-19

محاکمه پلیس های خطاکار تورنتو ادامه دارد

پنج نفر از پلیس های تورنتو در حال محاکمه هستند. آنان افسران یگان مبارزه با مواد مخدر بوده اند…

یکی از شاهدان دادگاه روز سه شنبه 17 ژانویه
گفت که توسط افسران مذکور به شدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و نگران بوده که بعلت شدت جراحات، جان دهد.
کریس کوئیلی Chris Quigley که در واحد 53 پلیس تورنتو حبس بوده گفت فکر میکردم میخواهند مرا بکشند.
این دومین روز محاکمه 5 پلیس تورنتو به جرم اخاذی، ضرب و شتم، خیانت و جرائم دیگر است.

Special to SALAM TORONTO
with permission from CBC/Radio- Canada

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19