wine

به آینه نگاه می کنم – 1

“ماجراهایی که براتون می نویسم، میتونه تجربه شخصی شخص بنده باشه، میتونه تجربه های اطرافیانم باشه که بازم از زبان اول شخص براتون بگم، یا زاده ی تخیلات ذهنم!” به آینه نگاه می‌کنم. خنده‌م گرفته از فکری که تو ذهنم می‌چرخه. اینکه هر آدمی خودش رو پنج بار زیباتر از اونی که هست می‌بینه. موهام…

mask

این منم، یکی از خود شما – 2

“ماجراهایی که براتون می نویسم، میتونه تجربه شخصی شخص بنده باشه، میتونه تجربه های اطرافیانم باشه که بازم از زبان اول شخص براتون بگم، یا زاده ی تخیلات ذهنم!” کدوم یکی از ما می‌تونیم بگیم که هرگز و هیچوقت و هیچوقت و هرگز به این فکر نکرده ایم که شریک رویایی‌مون رو پیدا کنیم؟ من…

wine

من حساب کنم یا اون؟ مساله این است! – 3

“ماجراهایی که براتون می نویسم، میتونه تجربه شخصی شخص بنده باشه، میتونه تجربه های اطرافیانم باشه که بازم از زبان اول شخص براتون بگم، یا زاده ی تخیلات ذهنم!” راه رو از بَرَم. قبلا هم این رستوران رفتم. دوست دارم جاهایی قرار بذارم که قبلا رفته باشم. برعکس خیلی ها که بیشتر دوست دارن با…