پربازید

ویدیو

کووید-19

مجلس نمایندگان آمریکا به استیضاح ترامپ رای داد

مجلس نمایندگان آمریکا بالاخره رای به استیضاح دانلد ترامپ داد. اکنون باید سنای آمریکا نیز با استیضاح موافقت کند.

اگر سنا موافقت کند استیضاح (محاکمه) ترامپ توسط کنگره آمریکا شروع می شود.

آنچه روشن است این است که سنا تا قبل از 20 ژانویه لایحه را به رای گیری نخواهد گذاشت. بعد از 20 ژانویه نیز باید حداقل دو سوم سناتور ها با استیضاح موافقت کنند. در پی انتخابات اخیر تعداد سناتورهای دموکرات با سناتورهای جمهوریخواه برابر شده (50 – 50)، بنابر این باید  حداقل یک سوم سناتور های جمهوریخواه با استیضاح موافقت کنند. باید منتظر ماند و دید. بعضی از سناتور های جمهوریخواه از هم اکنون موافقت خود را با استیضاح آشکار کرده اند، ولی معلوم نیست تعدادشان به حد کفایت برسد.

دلیل استیضاح، “تحریک به شورش” Inciting insurrection توسط ترامپ ذکر شده.

ترامپ چه می کند!

شبکه خبری ای – بی – سی آمریکا می گوید هنگام رای گیری روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان، ترامپ در کاخ سفید از  تلویزیون رای گیری را تعقیب می کرد و وقتی مشاهده کرد بعضی نمایندگان جمهوریخواه با استیضاح موافقت کرده اند عصبانی شد. روز چهارشنبه ده نفر از نمایندگان جمهوریخواه (تقریبا پنج درصد نمایندگان جهوریخواه) با انجام استیضاح موافقت کردند. در سال 2019 هیچ یک از نمایندگان جمهوریخواه موافق استیضاح ترامپ نبودند. در تاریخ آمریکا این اولین بار است که یک رئیس جمهور در معرض دو  استیضاح قرار می گیرد.

ترامپ با انتشار پیام ویدیویی خشونت های ششم ژانویه را در ساختمان کنگره آمریکا  محکوم کرد ولی هیچ مسئولیتی را در تحریک هواداران به شورش نپذیرفت.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19