پربازید

ویدیو

کووید-19

مجسمه «اگرتون رایرسون» از مقابل دانشگاه رایرسون به زیر کشیده شد

تظاهر کنندگان غروب یکشنبه مجسمه اگرتون رایرسون Egerton Ryerson را از مقابل دانشگاه رایرسون به زیر کشیدند.

اگرتون رایرسون یکی از معماران سیستم مدارس شبانه روزی کانادا بود. دانشگاه رایرسون تورنتو نامش را از او گرفته.

مجسمه در پی یک اجتماع اعتراضی به زیر کشیده شد. تظاهر کنندگان  برای اعتراض به مرگ 215 کودک بومی که بقایای اجسادشان هفته پیش کشف شد در محل این مجسمه اجتماع کرده بودند.

یکی از ویدیوهایی که در سوشیال مدیا پست شد نشان می دهد که طنابی به دور گردن مجسمه انداخته شده و مجسمه در میان غریو حاضران به زیر کشیده می شود. معترضان پس از پائین کشاندن مجسمه به روی آن رنگ پاشیدند و بعد سر آن را جدا کردند، و آن را به کنار ساحل لیک شور تورنتو بردند و در آنجا به کمک طناب به داخل آب انداختند.

ابتدا راهپیمایی و تظاهرات در عصر یکشنبه برگزار شد آما  یکساعت بعد از پایان یافتن آن ، مجسمه به پائین کشیده شد.

در پی کشف بقایای 215 کودک بومی در محوطه مدرسه شبانه روزی کملوپس در بریتیش کلمبیا این مجسمه به محل اجتماعات اعتراضی تبدیل شده بود.

در سالهای اخیر اساتید ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه رایرسون پیوسته خواهان برداشته شدن این مجسمه از مقابل کمپوس دانشگاه در دان تاون تورنتو شده بودند.

عکس العمل دانشگاه

محمد لاشمی Mohammad Lachemi رئیس دانشگاه رایرسون صبح دوشنبه دربیانیه ای گفت:”مجسمه باز گردانده نخواهد شد“.

به گفته محمد لاشمی بیش از هزار نفر در تظاهرات عصر یکشنبه مقابل دانشگاه شرکت داشتند. راهپیمایی تظاهر کنندگان از کوئینز پارک مقابل مجلس قانونگزاری انتاریو شروع شد و در خیابان گولد پایان یافت. ” حدود یکساعت بعد از ترک محل توسط تظاهر کنندگان، تراکی از راه می رسد و مجسمه را پائین می کشد.“

در پی کشف بقایای 215 کودک، دنشجویان بومی این دانشگاه از دیگر دانشجویان و هیئت علمی و کارکنان دانشگاه خواسته بودند که از استفاده از نام رایرسون در پای ایمیلها و مکاتباتشان خودداری کنند و  به جای آن از نام ”دانشگاه ایکس“ استفاده کنند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19