پربازدید

ویدیو

کووید-19

متوسط اجاره واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف کلانشهر تورنتو

متوسط اجاره مسکن در کلانشهر تورنتو طی یکماه شش درصد بالا رفته که بیشترین مقدار افزایش ماهانه در چند سال اخیر است.

گزارش جدیدی که توسط موسسه پژوهشی بولپن و وبسایت TorontoRentals.com انجام شده می گوید متوسط اجاره واحدهای مسکونی در کلانشهر تورنتو فقط در ماه می شش درصد افزایش یافته.

در مقیاس سالانه، متوسط اجاره ها در ماه می امسال نسبت به ماه می سال قبل 16.5 درصد افزایش یافته و بیشترین مقدار افزایش در شهر تورنتو گزارش شده.

(Screen grab from torontorentals.com) افزایش متوسط اجاره ها در مقایسه با سال گذشته در کلانشهر تورنتو

متوسط اجاره آپارتمانها در شهر تورنتو در ماه می 2438 دلار بوده که تقریباً 20 درصد بیشتر از ماه می سال قبل است.

“وان” در شمال تورنتو – و در مجاورت ریچموندهیل – تنها شهری در محدوده تورنتوی بزرگ است که متوسط اجاره آپارتمانها در آن کاهش یافته و  2072 دلار گزارش شده که 6.6 درصد کمتر از یکسال قبل است.

با این حال، این گزارش نشان می دهد که اجاره آپارتمانها به طور متوسط ماهی 45 دلار کمتر از فوریه 2020 یعنی ماه قبل از شروع پاندمی است.

(Screen grab from torontorentals.com) متوسط اجاره ماهانه واحدهای مسکونی در شهرهای مختلف کلانشهر تورنتو

 بعد از تورنتو، بیشترین افزایش اجاره ماهانه در اتوبیکو و میسیساگا گزارش شده که متوسط اجاره ها در آن به ترتیب 2263 دلار و 2224 دلار بوده که به ترتیب 17 درصد و 13 درصد بیشتر از می سال قبل است.

آخرین اخبار تورنتو و کانادا را هر روز در خبرنامه سلام تورنتو دنبال کنید.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=166236بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19