پربازدید

ویدیوکووید-19

متهم به قتل پدر و پسر، در زندان مرد

رابرت تویس در زندان «بری» در شمال تورنتو به سر می برد. او متهم به قتل یک پدر 73 ساله و پسر 39 ساله او بود. هنوز اعلام نشده که «تویس» چگونه مرده.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19