پربازید

ویدیو

کووید-19

متهم به قتل عمد در تابستان گذشته، اینبار متهم به ربودن زن جوان شد

صبح دوشنبه جستجو برای یافتن زن 23 ساله ای که گفته می شود ربوده شده ادامه داشت.

پلیس بر این باور است که این زن جوان بامداد یکشنبه از خانه ای در غرب تورنتو ربوده شده.

متهم این آدم ربایی، مردی است که با اتومبیل در حالی که زن در صندلی عقب آن بود، از خانه ای در برمپتون  گریخت.

پلیس حوالی ساعت 3 بامداد یکشنبه به این خانه فراخوانده شده بود. گفته شده بود که مردی با مشت به در این خانه می کوبیده و فریاد زنان از شخصی می خواسته که از خانه بیرون بیاید.

پلیس وقتی به محل می رسد، متهم پشت فرمان، در حالی که زن را در صندلی عقب نشانده بود، گاز می دهد و از محل می گریزد. در لحظه گریز، دو تن از افسران پلیس به سمت آن شلیک می کنند و هنوز معلوم نیست که آیا گلوله ای به متهم اصابت کرده یا خیر.

متهم  جوان 21 ساله ای به نام کوامی گانوود معرفی شده که مسلح و خطرناک توصیف شده. این فرد همچنین به اتهام قتل عمد در تابستان گذشته، از سوی پلیس تحت تعقیب است.

زن جوانی که ظاهرا ربوده شده  سالینا کوک معرفی شده.

عصر یکشنه اعلام شد اتومبیلی که متهم با آن اقدام به ربودن سلینا کرده، پیدا شده ولی از دو سرنشین آن خبری نیست.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19