پربازدید

ویدیوکووید-19

مباحثات پارلمان بر سر “ایران”

دیپک اوباری نماینده کلگری ایست
دیپک اوباری نماینده کلگری ایست

مسئله حقوق بشر در ایران، محور بحث و مذاکره ای بود که دوشنبه 14 می در پارلمان کانادا انجام گردید.
نمایندگان پارلمان کانادا درباره نقش کانادا در حمایت از مردم ایران که حقوقشان پیوسته نقض می شود مذاکره کردند.

دپیک اوباری نماینده کلگری ایست و دستیار پارلمان وزیر امور خارجه کانادا بحث را با ابراز نگرانی عمیق نسبت به نقض حقوق بشر، زنان، همجنس گرایان و اقلیت های مذهبی و فعالان سیاسی در ایران شروع کرد.

جیم کریجیانیس نماینده اسکاربورو-اگین کورت
جیم کریجیانیس نماینده اسکاربورو-اگین کورت

اوباری تاکید کرد که کانادا موضع مستحکمی علیه نقض مصوبات حقوق بشر سازمان ملل توسط ایران دارد. وی به منع سنگسار و حلق آویزان کردن در مصوبات سازمان ملل اشاره کرد و نقض آنها توسط ایران را محکوم کرد.
وی از ایران خواست که تعهدات خود را در رعایت حقوق بشر محترم بشمارد.

پل دوئر نماینده پارلمان از اتاوا- سنتر تاریخچه کوتاهی از مسائل سیاسی ایران از هنگام انقلاب مشروطیت 1906 تا هنگام انتخابات ریاست جمهوری 2009 بیان کرد و به تبعات یک جنگ احتمالی اشاره کرد.

پل دوئر نماینده پارلمان از اتاوا-سنتر
پل دوئر نماینده پارلمان از اتاوا-سنتر

پل دوئر گفت: “به خاطر حمایت از مردم ایران، ما نباید بر طبلهای جنگ بکوبیم، یا گرفتار لاف جنگ شویم و یا از ورود به جنگ با ایران حرف بزنیم، زیرا اینها رژیم ایران را حمایت خواهد کرد.” پل دوئر گفت: “اینها زمینه را برای سرکوب مردم هموار می کند.”
جیم کریجیانیس نماینده اسکاربورو- اجین کورت در پارلمان گفت: “دولت کانادا به جای حمایت از مردم ایران و همراهی با آنها، بدترین کار را کرد و بخش ویزا را تعطیل کرد.”

در این جلسه، هیچ اشاره ای به ملاقات احتمالی بین کامیونیتی های ایرانی – کانادایی و دولت نشد. متن کامل این مذاکرات را می توانید در آدرس زیر ملاحظه کنید:
Click Here

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19