پربازدید

ویدیو

کووید-19

مالیات مشروب از اول اپریل ۶ درصد افزایش می‌یابد

از اول اپریل مالیات بر مشروبات الکلی در کانادا ۶ درصد افزایش می‌یابد. این بزرگترین افزایش مالیات مشروبات الکلی در چهل سال گذشته است.

بیش از همه رستوران‌ها و بارها نگران این افزایش هستند.

رستوران‌داران معتقدند که این صنعت در ضعف قرار دارد و چنین افزایشی می تواند بعضی از بارها و رستوران‌ها را از بیزینس خارج کند.

از اول اپریل میانگین عوارض دریافتی دولت فدرال از بابت الکل ۶.۳ درصد افزایش می‌یابد و قرار است پس از این نیز سالیانه متناسب با نرخ تورم بالا برود. این عوارض، جدا از مالیات و عوارضی است که دولت‌های استانی بابت مشروبات الکلی دریافت می‌کنند.

افزایش سالانه مالیات مشروب چیز جدیدی نیست و صاحبان بارها و رستوران‌ها به آن عادت دارند ولی نکته اینجاست که میزان افزایش امسال تقریبا سه برابر افزایش‌های سالانه قبلی است.

نظرسنجی اخیر نشان داده که تقریبا نیمی از رستوران‌های کانادا در مرز سود و زیان قرار دارند و بعضی از آنها زیان می‌دهند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=180440بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19