پربازدید

ویدیو

کووید-19

ماسک بزنید؛ توصیه جدید به آمریکاییهای واکسینه شده

در آمریکا بار دیگر به مردم توصیه شده که در فضاهای بسته ماسک بزنند.

در آمریکا تعداد مبتلایان جدید نسبت به یکماه پیش بیش از چهار برابر شده و همین سبب شده که مسئولان پزشکی این کشور دوباره به مردم توصیه کنند که حتی اگر هر دو دوز واکسن را هم زده اند، در صورتی که در مناطق پر ابتلا زندگی می کنند، باز در فضاهای سربسته ماسک بزنند.

تعداد مبتلایان جدید کرونا در آمریکا که یکماه پیش به روزی زیر پانزده هزار نفر رسیده بود، دوباره افزایش یافته و به 56 هزار نفر روز دوشنبه 26 جولای و شصت و سه هزار نفر در روز سه شنبه 27 جولای افزایش یافته است. علت اصلی این افزایش سریع را شیوع سویه دلتا دانسته اند.گفته می شود که سویه دلتا چهار تا پنج برابر سریعتر از گونه اولیه ویروس پخش می شود.

تیترهای رسانه های آمریکا در یکی دو روز اخیر دوباره هشدار دهنده و منفی شده .برای نمونه رسانه های آمریکایی می نویسند:

  • چگونه سویه دلتا می تواند سبب آهسته شدن بهبود اقتصاد شود
  • با افزایش تعداد مبتلایان جدید، مرکز کنترل بیماریهای عفونی از آمریکایی های واکسینه شده خواست که در فضاهای بسته ماسک بزنند
  • با افزایش مبتلایان به سویه جدید ، اضطراب کارگران افزایش یافته

در همین حال کمپانی فایزر می گوید یافته های آن نشان می دهد که تزریق دوز سوم واکسن توان بدن برای مقاومت در مقابل سویه دلتا را به شدت تقویت می کند.

فقط در سلام تورنتو بخوانید:

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=149457بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19