پربازدید

ویدیوکووید-19

مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد

مردم آمریکا این روزها از سر و صداهای بلند نظیر صدای اگزوز موتورسیکلتها دچار نگرانی شده و سراسیمه واکنش نشان می دهند.

پلیس نیویورک می گوید سه شنبه شب در میدان معروف تایمز اسکوئر، صدای بلند لوله اگزوز موتورسیکلت مردم را چنان دچار وحشت کرد که پلیس چندین تلفن 911   دریافت کرد. رسانه های محلی نیز گفتند بسیاری از مردم حاضر در میدان به دنبال سرپناه دوان دوان وارد ساختمانها و فروشگاهها شدند.

یادآور می شود در دو حادثه تیراندازی مرگبار در شنبه گذشته که در الپاسوی تگزاس و دیتون اوهایو اتفاق افتاد ۳۱ نفر کشته شدند.

بیشتر بخوانیدپربازدید

ویدیوکووید-19