پربازید

ویدیو

کووید-19

ماری جوانا از هفده اکتبر در کانادا قانونی خواهد بود

سنای کانادا روز سه شنبه پنجاه و دو بر بیست و نه به لایحه قانونی شدن ماری جوانا در کانادا رای مثبت داد و بدین ترتیب ممنوعیت  نود ساله ماری جوانا در کانادا به زودی برداشته می شود. 

به گزارش کندین پرس، کانادایی ها از هفده اکتبر قادر خواهند شد به صورت قانونی ماری جوانا را برای مصارف تفریحی خریداری و مصرف کنند. 

بحث و بررسی لایحه 45-Bill C حدود هفت ماه طول کشید. 

وزیر بهداشت کانادا گفته استانها به دو تا سه ماه زمان نیاز دارند تا بتوانند برای دوران ماری جوانای قانونی آماده شوند. 

سناتور تونی دین از حامیان این قانون در سنا گفت: «ما امشب در سنا شاهد یک رای تاریخی بودیم که به نود سال ممنوعیت ماری جوانا در این کشور پایان داده نود سال کریمینال بودن که به آن نیازی نبود.» 

کانادا اولیـن کشـور صنعتـی در جهـان است کـه ماری جوانا را به شکل سراسری قانونی می کند.بیشتر بخوانید

No Content Available

ویدیو

پربازدید

کووید-19