پربازدید

ویدیو

کووید-19

مارگرت آتوود دنباله کتاب مشهورش را می نویسد

نویسنده بزرگ کانادایی مارگرت آتوود مشغول نگارش دنباله ای است بر کتاب بسیار مشهورش «The Handmaid`s Tale» . این کتاب در سال 1985 منتشر شد و به شهرت جهانی رسید. 

ناشر می گوید که کتاب جدید با نام «The Testaments» در 10 سپتامبر 2019 منتشر می شود.

در کتاب نخست، مارگرت آتوود داستان یک جامعه توتالیتر را شرح می دهد که در آن زنان جزو اموال دولت هستند. برای مثال، مجبور می شوند برای زوج های عقیم فرزند بزایند.

Post URL: https://salamtoronto.ca/?p=52996بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19