پربازدید

ویدیو

کووید-19

مادر و دختر مست

پلیس ابتدا دختر ۲۷ ساله را به اتهام مست پشت فرمان نشستن دستگیر کرد و به ایستگاه پلیس برد،‌ و وقتی مادر ۵۰ ساله این دختر برای بردنش به ایستگاه آمد، پلیس متوجه شد که او نیز مست است.

این اتفاق در آخر هفته گذشته در مونتریال روی داد. فعلا گواهینامه رانندگی این مادر و دختر برای ۹۰ روز توقیف شده و این دو قول داده اند بعدا در دادگاه حاضر شوند. پلیس می گوید دختر ۲۷ ساله از دادن تست تنفس خودداری کرده بود که همین بر جرایم او افزود، اما مادر تست تنفس را داد و رد شد. بیشتر بخوانید

ویدیو

پربازدید

کووید-19